Fyra sätt att segla på

Visste du att det faktiskt finns flera olika sätt för dig att segla på? För proffsen och kunniga hobby-seglare är detta en självklarhet, men för novisen är det inte lika enkelt att förstå. Kort och gott kan man säga att det sammanlagt finns fyra olika sätt som du kan segla. Det är halvvind, bidevind, länk och slör. Vi har tagit hjälp av båtmagasin online för att ge en så tydlig och enkel förklaring som möjligt.

Halvvind – Att segla med halvvind innebär att man seglar med vinden inkommande från sidan. När vinden slår mot seglet släpper man, för att på så sätt få bästa hastighet och balans.

Bidevind – Att spegla i bidevind innebär att du satsar på att segla med vind som kommer snett framifrån. Här ligger fokus på att ligga så nära vinden som det bara går, men utan att fladder uppstår i seglen.

Slör – Vid slör kommer vinden istället snett bakifrån. Vill man få till rätt balans behöver man se till att släppa om skoten. Att segla med slör är vanligtvis det mest stabila alternativet.

Läns – När du seglar med läns kommer från aktern. Det gör det möjligt för dig att pressa seglet inåt från sidorna. Att segla i läns är oftast den mest ostabila och svajigaste formen av segling.